Управління гігієною

Відповідність вимогам, належний підхід, відстеження та протоколювання є ключовими словами для будь-якого сучасного виробника. Ефективне та раціональне ведення прибуткового бізнесу із дотриманням вимог щодо якості, параметрів сертифікації та зобов'язань перед аудиторами є непростою задачею.

Щоб забезпечити виконання документованих процедур, законодавства та галузевих норм, всі гігієнічні режими потрібно регулярно перевіряти. Крім неперевершеного досвіду, що має наша компанія у справі забезпечення високоефективним миттям, дезінфекцією та сервісними рішеннями, ми також готові поділитися з вами комплексними системами з програмним забезпеченням, що виявляють відхилення від стандартних показників гігієни та підвищують вашу операційну ефективність, якість і безпеку.

Для того, щоб засоби гігієни та обладнання використовувалися ефективно, необхідна відповідна процедурна і практична підготовка персоналу. Компанія Еколаб може підтримати ваш персонал за допомогою ефективних навчальних програм, що реалізуються кваліфікованими і акредитованими тренерами.

Наша пропозиція в цьому сегменті включає в себе:

Audixx - комплексний інструмент надання послуг, що представляє собою вузькоспеціалізований аналіз існуючого рівня якості гігієни в харчовій промисловості з наданням пропозиції у вигляді плану дій.

EcoChexx.Net - веб-набір програмного забезпечення для підвищення безпечності продукції за допомогою управління оптимальною якістю та гігієною.

PlanChexx.Net - унікальне програмне забезпечення для різноманітних процедур очищення.

Back to Top