Що таке CLP?

 CLP розшифровується як класифікація, маркування та упаковка хімічних речовин і сумішей (виробів) і є європейським втіленням узгодженої на глобальному рівні системи Організації Об'єднаних Націй в області класифікації та маркування хімічних речовин (GHS). Мета полягає в узгодженні хімічної класифікації та маркування по різних регіонах світу і забезпеченні прозорих повідомлень про хімічні небезпеки для працівників через листки безпеки і етикетки.

      Що змінюється?

Через нові символи і вимоги до формату етикеток і листків безпеки буде легше розпізнавати і розуміти загрози безпеці.

Old DPD symbols
New CLP pictograms

Про які ключові дати я маю знати?

З 1 червня 2015 всі хімічні суміші повинні бути класифіковані відповідно до CLP (поставлятися з CLP етикеткою та листком безпеки Ecolab). 


З 1 червня 2017 всі продукти повинні бути промарковані відповідно до CLP (однак при цьому дистриб'ютори та кінцеві користувачі можуть все ще мати не-CLP етикетки).

 

 

 

Чим може допомогти Eколаб?

Еколаб впроваджує зміни, що вимагаються CLP, поступово, через асортимент своєї продукції. Це буде легко розпізнати, коли продукт матиме нові етикетки. Після того, як продукт матиме етикетку CLP, це означатиме, що CLP листок даних про безпеку є також доступним для завантаження з цього сайту.

 

Back to Top