Společnost Ecolab si klade za cíl ušetřit dostatek vody pro 1miliardu lidí

Zpráva týkající se udržitelného rozvoje z roku 2018 zdůrazňuje, jak společnost Ecolab pomáhá urychlit smysluplnou a udržitelnou změnu v rámci svého podnikání.

Ecolab Inc. – globální leader v oblasti hygieny, čištění vody, sanitace a úsporách energií, zveřejnila zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2018 pod názvem “Accelerating Meaningful Change”. Zpráva uvádí kroky, které společnost podnikla ve spolupráci s dalšímí předními leadery po celém světě, a které vedou ke snižování dopadů na životní prostředí spolu se snižováním nákladů.

V roce 2018 společnost Ecolab pomohla po celém světě:

  • Ušetřit více než 717 miliard litrů vody, což odpovídá roční spotřebě vody téměř 650 milionů lidí. Cíl Ecolabu je ušetřit do roku 2030 1,135 bilionů litrů vody, které odpovídají roční spotřebě vody pro 1 milardy lidí.
  • Ušetřit 19 bilionů BTu jednotek energie
  • Snížit emise skleníkových plynu o 1,1 miliony tun
  • Eliminovat 24 milionů kilogramů odpadu

V rámci svého podnikáni společnost Ecolab klade důraz na snížení odběru vody o 25% a skleníkových plynů o 10% do roku 2020.

Celou zprávu si můžete přečíst na níže uvedeném odkazu:

https://www.ecolab.com/Sustainability

 Back to Top